English Español  Português

Comite organizador y científico

Presidenta:

María Reyes (SECAL)

 

 Vicepresidentes:

Ana Isabel Santos (SPCAL)
Javier Guillén (SECAL)

 

                        

Vocales Comité Organizador

 

            

Vocales Comité Científico

          

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Isabel Blanco (SECAL)

Dolores Bonaparte (SPCAL)

Luis Dávila (SECAL)

Amaia Enbeita (SECAL)

Marta Giral (SECAL)

Ana Nóvoa (SPCAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo A. Afonso (SPCAL)

Luis Antunes (SPCAL)

Margarida Caramona (SPCAL)

Francisca Castro (SECAL)

Pedro M. Fernández Salguero (SECAL)

Isabel Vitória Figueiredo (SPCAL)

Dolores García-Olmo (SECAL)

Leticia Martínez-Caro (SECAL)

Ángel Naranjo (SECAL)

Helena Paradell (SECAL)

Francisco M. Sánchez Margallo (SECAL)

Rosa Serrano (SECAL)